Сертификати

Certiquality

CERTIQUALITY е организация с идеална цел, акредитирана да осигурява на предприятията сертификационни услуги за системи за качество, околна среда и безопасно управление както и сертифициране на продуктите. Certiquality сертифицира и гарантира линията на ЕСИ за Алое Вера:

  • Продуктите не съдържат остатъци от пестициди или химически торове.
  • Съдържанието на мукополизахаридите е не по-малко от 7.000 мг/литър

Certiquality

Увеличаващата се пазарна конкуренция, правилните изисквания на потребителите, които са все повече и повече информирани и селективни, винаги стимулират търговските фирми да произвеждат стоки, които предлагат осигурено качество.
Когато това се отнася до хранителната индустрия и хранителните добавки, директивите на ЕС се изпълняват за хигиена на продуктите, и при подходящата Директива №. 155/97, въвеждането на корпоративен план за самоконтрол (HACCP) е станало задължително по закон, за да убеди че тези продукти са здравословни. Ето защо, HACCP системата е само началото, изисквано от закона, на организация от ориентирани системи, посветени на глобалните стандарти за качество.
ЕСИ с.п.а е пионер в хранителната/здравна област и спазва Глобалното Качество, възприемайки философията на сертифицираното качество.
Произведените, складирани и транспортирани продукти на ЕСИ не само отговарят напълно на правилата на HACCP, но са получили ISO 9001 сертифициране, което позволява ТОТАЛНО КАЧЕСТВО, от дизайна, производството до МАРКЕТИНГА на продуктите.
Благодарение на кредитите присъдени от организациите, участващи в IQ Net (Международна сертификационна мрежа), ЕСИ можа да получи сертифициране, което е валидно във всички европейски страни, Канада, Япония и другаде.
Едновременно въвеждането на HACCP и системата за качество ISO 9001 включва значително увеличаване на ефективността от обединяването, което повлиява глобалното качество.
ЕСИ с.п.а, която работи при условията на осигуряване на качеството, има възможност да оферира продукти и услуги, които отговарят не само на предвижданията на законодателните и специфични разпоредби, но са и според очакванията на потребителите също така.

Clinically-tested

ESI се подпомага от сътрудничеството на университети, научни институти и болници в Италия и в чужбина за изпитване на ефикасността и безопасността на собствените му продукти. Един стриктен подход, също така, от фармацевтичната промишленост, приложен към естествените продукти, осигурява допълнителна гаранция на нашите потребители.

Capsule RETARD

Специалната рецептура RETARD, проучена от ESI, гарантира на тялото възможност да използва хранителните вещества постепенно и напълно. Капсулите RETARD съдържат 4 малки таблетки, които се освобождават постепенно в различни времена. Тези 4 таблетки, които могат да са резистентни на стомашно-чревните ефекти, се разпадат в различно време. Това позволява постепенно и последователно освобождаване на активните съставки, предоставяйки на цялото тяло достатъчно време да ги асимилира и транспортира, предлагайки дълготрайно действие.

NATURCAPS

NATURCAPS капсули са произведени от чиста целулоза (естествена съставка на растителните клетъчни стени). За тези, които предпочитат ползата от растенията и техните екстракти, е логично да ги обвият с 100% растителна обвивка вместо с животинска. Растителните капсули са одобрени от вегетарианското общество.