Общи условия

Как да направим поръчка?

 • 1. Клиента трябва да предостави валидни адрес за доставка, телефон за контакт и имейл адрес.
 • 2. При необходимост, наш представител се свързва с Клиента (в случай че поръчания продукт не е наличен или не може да бъде доставен).

Поръчки и условия за доставка

Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от Limpharm.com към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката Limpharm.com не е задължен да я изпълни. Limpharm.com може да изиска допълнителна информация за клиента преди приемане на поръчката.

Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от Limpharm.com и в рамките на работния ден, в който поръчката е приета, се приема за съгласие на Клиента, да закупи поръчания продукт на съответната цена, както и с цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден когато е направен в рамките на същия работен ден в който е направена поръчката.

Цената на доставката е 5 лв., а при поръчка над 50 лв., е безплатна. Стоката се доставя чрез куриерска фирма Спиди до 3 работни дни след приемането на поръчката.

Права и задължения на страните:

 • 1. Магазин Limpharm.com се задължава да достави поръчания продукт(и).
 • 2. Магазин Limpharm.com не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация.
 • 3. Магазин Limpharm.com не се задължава да достави поръчани продукт(и) при посочени неверен адрес или телефон.
 • 4. Магазин Limpharm.com не носи отговорност за забавяне, възникнало от обстоятелства извън контрола на магазин Limpharm.com.
 • 5. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и) при несъответствия (несъответствие на поръчания с доставения продукт(и)) или констатирани липси.
 • 6. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и), в случай на видими дефекти по продукта или опаковката му. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи.
 • 7. Клиентът се задължава да заплати цената на поръчания продукт(и). Всяка поръчка, направена съгласно настоящите Общи условия, поражда задължение за плащане от страна на Клиента.
 • 8. Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки.
 • 9. Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
 • 10. Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Limpharm.com.

Рекламации

 • 1. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и), когато цената не отговаря на договорената.
 • 2. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и), когато не е спазен срока на доставката.
 • 3. Клиентът има право, да върне закупения продукт(и) в срок до 14 дни, считано от датата на получаването му. В този случай закупения продукт(и) трябва да бъде върнат в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разходите по връщането са за сметка на Клиента.

Защита на личните данни

 • 1. Магазин Limpharm.com се задължава да не разкрива личните данни на трети лица освен ако информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
 • 2. Магазин Limpharm.com се задължава да използва личните данни за:
  – обработка на поръчката.

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси (между магазин Limpharm.com и клиента) от Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.