За нас

За ЛИМ ФАРМ

Фирма ЛИМ бе създадена през 1992 година, за да се появи на българския фармацевтичен пазар при новите икономически условия в България – липса на монопол на пазара и свобода на личната инициатива.

Две са основните посоки в развитието на фирмата през годините:

  • Първата – дистрибуция и продажба на дребно на медикаменти, превързочни материали, санитария и козметика чрез собствена аптека ЛИМ.
  • Втората – легализация на документация за регистрация на медикаменти в страната и чужбина, маркетингови проучвания за перспективите от въвеждането на нови медикаменти в страната.През 2004 година фирмата бе пререгистрирана като ЛИМ ФАРМ ЕООД.

В резултат на спечеленото доверие фирмата стана търсен бизнес партньор. През 2001 година успешно регистрира на българския фармацевтичен пазар хранителните добавки на PLANTAPOL S.L., Испания.

За ESI S.P.A.

ESI S.P.A. е компания, която извършва своя бизнес в сектора медикаменти от естествени суровини, хранителни продукти и добавки. Фирмата е създадена в средата на седемдесетте години от настоящия си председател Антонио Мария Галеоно.

Първоначално търговската марка ESI S.P.A. се идентифицира с редица внесени от Швейцария патентни медикаменти. Скоро след това фирмата решава да започне самостоятелно производство на нови форми в съответствие с научните разработки и отговарящи на пазарните изисквания. В самото начало компанията е основана в Геноа. След това, през 1992 година се премества в Албизола Марина, селце близо до Савона, възползвайки се от по-голямото пространство за производствените съоръжения.

В момента промишленото оборудване на ESI S.P.A. е разположено върху 12000 кв.м. площ, от които 9000 кв.м. частично са заети от производствени съоръжения и офисите на администрацията и отдел “Продажби”, с общ брой на персонала 60 души.

Производствените съоръжения на фирмата са на високо ниво на качество. Основно правило на фирмата са гарантиране качеството и чистотата на продуктите, което се изразява в:

  • Избор и употреба на сертифицирани и селектирани суровини
  • Прецизни тестове за качество, извършени чрез специално лабораторно оборудване
  • Върхови стандарти за качество, осигурени чрез модерно производствено и тестващо оборудване.

Качеството на ESI S.P.A. е официално признато:

  • През 1995 година фирмата е упълномощена от Италианското Министерство на здравеопазването да произвежда хранителни продукти и добавки
  • През 1997 година фирмата е упълномощена в производството на хомеопатични лекарства
  • През 1999 година ESI S.P.A. получава сертификат ISO 9001, тотално гарантиращо качеството на продуктите на фирмата
  • През 2002 година фирмата адаптира системата си за качество към Европейския стандарт ISO 9001:2000.
ESI S.P.A. се стреми да стане референтна фирма в сферата на фитотерапията и диетичните добавки, и да се конкурира успешно в сферата на здравеопазването с най-важните фирми на основните световни пазари.

Мисията на фирмата се състои в допринасяне за подобряване на здравословното състояние на отделния индивид, чрез висококачествени продукти.